Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om oss

På gården odlas Krav-godkända grönsaker på ca 1500 kvm mark. I odlingen används arbetshäst till bearbetning av åkern och rensning av ogräs. Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja KRAV-märkt mat bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med biologisk mångfald.

På gården finns även några stallkatter, Gotlandsfår, arbetshästen Dimma och ridhästen Gibson. Dimma är av rasen Nordsvensk brukshäst och Gibson är ett Svenskt halvblod.

Grönsaker samt vidareförädlade produkter från djur och odlingar säljs under säsong. Försäljning sker både på gården samt på marknader och andra event.

Entreprenad inom trädgård, grönyteskötsel och naturvård utförs i samarbete med Farmartjänst Ulricehamn. Farmartjänst sköter naturvårdsområden i Ulricehamns kommun genom bränning, slåtter och röjning av sly åt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Skogen på gården är på väg att bli betesmark och virket körs ut på vintern med arbetshästen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close